Pages

Thursday, May 26, 2011

"Khát vọng sông Tiền" _ Đinh Lăng - Võ Tấn Cường. Trình bầy: K-Hâu/ "Aspiration of Tien river" _ Dinh Lang - Vo Tan Cuong. Singer: K-Hau

"Ngày trở về" _ Đinh Lăng - Trần Hữu Dũng. Trình bầy: Ngọc Mai/ "Coming back day" _ Dinh Lang - Tran Huu Dung. Singer: Ngoc Mai

"Ban mai" _ Đinh Lăng - Bình Phương. Biểu diễn: 5 Dòng Kẻ/ "Morning" _ Dinh Lang - Binh Phuong. Singer: 5DK

"Gió hát" - Đinh Lăng. Trình bầy: K - Hâu/ "Wind singing" - Dinh Lang. Singer: K-Hau

"Buổi sáng mùa Xuân" _ Đinh Lăng - Kim Nhường. Trình bầy: Hạ Trâm/ "Spring Morning" - Dinh Lang. Singer: Ha Tram

"Đam mê" _ Đinh Lăng. Biểu diễn: 5 Dòng Kẻ, Bài hát việt 10 - 2006/ "Passion" _ Dinh Lang. Performed by 5DK Groups on VTV3, 10 - 2006

"Trôi" _ Đinh Lăng. Hòa tấu 5 nhạc cụ, biểu diễn bởi các nghệ sĩ nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch. 7 - 2009/ "Drifting" _ Dinh Lang. Concert for 5 Instrument, performing by artists of HCM City Ballet Symphony Orchestra and Opera. 7 - 2009

Đợt thực tế sáng tác tại Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 6 - 2009/ Songwriting train at Tuy Phong District, Bình Thuận Province 6 - 2009